poniedziałek, 20 marzec 2023 12:51

Skumaj ISO 9001, czyli o normie na luzie

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Szkolenie ISO 9001 Szkolenie ISO 9001 mat.prasowe

ISO 9001 - co to jest i jak to wdrożyć?

ISO 9001 to standard dotyczący zarządzania jakością, który może pomóc firmie w lepszym zorganizowaniu swoich procesów i poprawie jakości swoich produktów lub usług.

 Ale jak to się robi w praktyce? Najpierw trzeba przeanalizować swoje obecne procesy i zobaczyć, co można zrobić lepiej. Można np. przeprowadzić audyt wewnętrzny, żeby zobaczyć, jakie obszary trzeba poprawić.

Kolejnym krokiem jest ustalenie celów jakościowych, czyli czego firma chce osiągnąć poprzez wdrożenie standardu. Cel może być np. zwiększenie satysfakcji klientów, zmniejszenie ilości reklamacji, czy poprawa efektywności działania firmy.

Potem trzeba stworzyć procedury i instrukcje dla każdego z procesów w firmie, żeby były one zgodne z wymaganiami standardu ISO 9001. Warto też przeprowadzić szkolenia dla pracowników, żeby wiedzieli, jakie zmiany zostaną wprowadzone i jak mają postępować zgodnie z nowymi procedurami.

No i oczywiście trzeba zebrać dokumentację potwierdzającą, że firma spełnia wymagania standardu ISO 9001. To może być np. dokumentacja dotycząca procesów, wyniki przeprowadzonych audytów czy wyniki pomiarów jakościowych.

W sumie to tak w skrócie, ale oczywiście wdrożenie standardu ISO 9001 może być dość skomplikowane i wymaga czasu i wysiłku. Ale jak już się to uda, to firma może zyskać wiele korzyści, np. lepszą reputację, zwiększoną efektywność i większą satysfakcję klientów.

Skumaj, żeby wdrożyć - czyli szkolenie ISO 9001

Szkolenie ISO 9001 jest najważniejsze przed rozpoczęciem wdrożenia. Pomagają pracownikom zrozumieć, co to jest standard jakości i jakie wymagania musi spełnić firma, żeby go uzyskać.

Wdrażanie ISO 9001

Na szkoleniach zazwyczaj omawia się, co to jest system zarządzania jakością i jakie są korzyści z jego wdrożenia. Przedstawia się również wymagania standardu ISO 9001 i jakie dokumenty i procedury trzeba przygotować, żeby spełnić te wymagania.

Poza tym szkolenia dotyczą też tego, jak pracować z dokumentacją systemu zarządzania jakością, jak przeprowadzać audyty wewnętrzne i jakie są techniki doskonalenia procesów.

Ważne jest, żeby szkolenia były dostosowane do potrzeb i umiejętności pracowników, bo nie każdy ma takie same doświadczenie w pracy z systemami zarządzania jakością. Dlatego na szkoleniach często stosuje się różne formy, np. prezentacje, ćwiczenia praktyczne, dyskusje i case studies.

A co najważniejsze, szkolenia powinny być przeprowadzane w sposób przystępny i zrozumiały dla pracowników, żeby wiedzieli, co mają robić i jak mają działać, żeby firma spełniała wymagania standardu jakości ISO 9001.

Jakie są szkolenia ISO 9001?

Szkolenia ISO 9001 można podzielić na kilka kategorii.

Pierwsza to ogólne wprowadzenie do standardu ISO 9001. Na takim szkoleniu omawia się zasady zarządzania jakością, korzyści z wdrożenia standardu i wymagania, jakie musi spełnić firma, żeby uzyskać certyfikat ISO 9001.

Drugą kategorię stanowią szkolenia związane z dokumentacją systemu jakości. Pracownicy dowiadują się, jakie dokumenty należy przygotować, jak je przechowywać i jakie informacje powinny zawierać.

Szkolenie audytor ISO 9001

Trzecia to szkolenia dotyczące audytów wewnętrznych. To szczególny rodzaj szkoleń, bo rola audytorów jest szczególna. Nadzorują system zarządzania. Patrzą, rozmawiają, zbierają i analizują informację. Dlatego szkolenie audytor ISO 9001 jest szczególne. Pracownicy uczą się, jak przeprowadzać audyty, na co zwracać uwagę i jak dokumentować wyniki. To nie tylko wiedza o ISO 9001, ale także miękkie umiejętności.

Czwartą kategorią są szkolenia związane z doskonaleniem procesów. W ramach takich szkoleń omawia się techniki doskonalenia, takie jak metoda PDCA (plan, do, check, act), a także sposoby mierzenia i oceny jakości procesów.

No i oczywiście nie można zapomnieć o szkoleniach dla auditorów zewnętrznych, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie audytów w firmach, aby ocenić ich zgodność z wymaganiami standardu.

Wszystkie te szkolenia powinny być przeprowadzane w sposób przystępny i zrozumiały dla pracowników, aby mogli w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.