Psychologia nie jest nauką starą, a niektórzy w ogóle odmawiają jej wartości jako twardej, ścisłej nauce. Jako dyscyplina wywodząca się z filozofii, zawiera mnóstwo starych pojęć, zapożyczanych choćby od Arystotelesa, który pośród swych licznych zainteresowań, znajdował czas i na refleksję o ludzkiej “psyche”. Źródłosłów, z którego pochodzi nazwa “psychologia” jest jasny: to zbitka greckiego pojęcia “psyche” (gr. psyche - dusza, duch) i “logosu” (gr. logos - myśl, pojęcie, słowo).