poniedziałek, 06 luty 2023 13:29

Na czym polega motywacja pracownicza?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Motywacja pracownicza Motywacja pracownicza Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

To oczywiste, że motywacja pracowników do pracy jest kluczowym elementem zapewniającym poczucie stabilizacji pracownika i ułatwiającym nabywanie przez niego nowych umiejętności.

Sposoby motywowania pracowników zależą przede wszystkim od tego, czy firma może pozwolić sobie na regularne podwyżki lub częste awanse. Zarówno motywowanie finansowe jak i motywowanie pozapłacowe mają na celu zwiększenie efektywności kadry pracowniczej. Nagrody oraz premie będące elementami systemu motywującego skutecznie motywują pracowników do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji co umożliwia utrzymanie silnej pozycji firmy na rynku gospodarczym.

Wyrazem sprawnego i rozsądnego zarządzania firmą jest stosowanie odpowiedniego systemu motywowania, który nie tylko buduje poczucie bezpieczeństwa, ale też kształtuje poczucie przynależności, efektywności i profesjonalizmu. Przekonajmy się zatem, jak motywować pracowników do efektywnej pracy?

Jakie powinno być skuteczne motywowanie pracowników?

Wzajemna zbieżność interesów jaką stanowi umiejętne łączenie potrzeb jednostek z założeniami przedsiębiorstwa każe sięgać wyłącznie po rozwiązania korzystne z punktu widzenia całego zespołu. By efektywnie motywować w miejscu pracy w sposób adekwatny do potrzeb pracowników wszystkie działania należy oprzeć o system motywacji pracowniczej. Należy pamiętać, że sam proces motywowania powinien być:

  • konsekwentny
  • długotrwały
  • dobrze zaplanowany
  • proporcjonalny

Jak motywować pracowników do rzetelnego wykonywania obowiązków?

Zastanawiając się na tym, jak motywować pracownika warto na samym początku poznać kilka podstawowych rodzajów motywacji:

  • motywacja wewnętrzna - rodzaj zaangażowania pozwalający dzięki działaniom osiągać uczucie spełnienia, samozadowolenia i przyjemności,
  • motywacja zewnętrzna - określa działania wykonywane nie dla własnej satysfakcji lecz dla uzyskania określonego rezultatu, 
  • motywacja pozytywna - korzystanie z rozbudowanego systemu nagród i pochwał w celu wyróżnienia działań pracownika korzystnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • motywacja negatywna - ten rodzaj motywacji z pewnością nie wpływa na efektywność pracownika, sprawiając, że wykonuje on powierzone zadania nie z chęci lecz z obawy przed utratą pracy,
  • motywacja materialna - podwyżka płac, dodatkowe premie, prezenty za osiągnięte rezultaty,
  • motywacja niematerialna - zaufanie przełożonych, nowe możliwości, elastyczny czas pracy

 Co sprzyja motywacji pracowników?

Do podstawowych czynników motywujących ludzi do pracy należy system nagradzania, atmosfera, warunki i organizacja pracy oraz docenianie zaangażowania. Motywacja pracownicza powinna doceniać wszystkie sukcesy i osiągnięcia pracowników, gdyż dzięki niej korzystne dla przedsiębiorstwa działania będą w przyszłości powtarzane.