czwartek, 05 styczeń 2023 14:57

Jak i do kiedy wypełnić PIT-28?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
program do PIT-28 online program do PIT-28 online www.freepik.com

PIT-28 to druk, który powinna wypełnić osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W tym roku podatnicy będą mieli więcej czasu na wypełnienie tej deklaracji, ponieważ termin złożenia PIT-28 został wydłużony w stosunku do lat poprzednich. Jak jednak należy wypełnić PIT-28 i do kiedy trzeba przesłać tę deklarację do właściwego urzędu skarbowego? Podpowiadamy.

Jak rozliczyć PIT-28?

PIT-28 podobnie jak większość deklaracji podatkowych można rozliczyć na papierze i zanieść taki druk do urzędu skarbowego lub wykorzystać w tym celu na przykład program do PIT-28 online. Obecnie większość przedsiębiorców deklarację taką wypełnia właśnie przez internet. 

Należy pamiętać, że PIT-28 można rozliczyć wyłącznie indywidualnie. Dlatego w deklaracji tej nie można uwzględnić np. dochodów małżonka. Program krok po kroku pomoże nam wypełnić PIT-28. W części A formularza należy wskazać urząd skarbowy właściwy dla swojego miejsca zamieszkania. W części B z kolei podać wszelkie swoje dane identyfikacyjne.

W części C zeznania podatkowego PIT-28, należy wpisać wszystkie dochody objęte ryczałtem. Osoby fizyczne, które wynajmują prywatne mieszkanie lub dzierżawią zarobkowo lokal, kwotę rocznego przychodu powinny wpisać w polu numer 34. W najprostszym przypadku podatnicy nie rozliczają i nie odliczają żadnych kosztów, a więc omijają sekcje D, E, F i przechodzą dopiero do sekcji G i I. W nich należy wpisać obliczony według stawki procentowej ryczałt, wysokość należnego podatku, a także sumę wpłaconych zaliczek. Część K z kolei to kwota nadpłaty lub niedopłaty podatku. 

Wypełniając PIT-28, najlepiej jednak skorzystać ze specjalnego programu, który krok po kroku przeprowadzi nas przez proces uzupełnienia tej deklaracji.

Do kiedy wypełnić PIT-28?

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły zmiany w terminie składania niektórych zeznań rocznych. Dotyczą one również deklaracji PIT-28. Do tej pory należało ją przesłać do końca lutego. Obecnie termin ten został wydłużony do ostatniego dnia kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli jest on dniem wolnym od pracy, wtedy ostatecznym terminem na rozliczenie PIT-28 jest pierwszy dzień roboczy, który po nim następuje. W 2023 roku będzie to 2 maja. 

Należy jednak pamiętać, że podatek ryczałtowy za grudzień lub ostatni kwartał, należy zapłacić do 28 lutego 2023 roku, nawet w sytuacji, kiedy deklaracja jeszcze nie została złożona. Z kolei deklaracje złożone przed 15 lutym 2023 będą uznane za złożone od 15 lutego, a więc termin zwrotu nadpłaty będzie liczony właśnie od tego dnia.