czwartek, 15 wrzesień 2022 13:28

Zabezpieczenia przeciwpożarowe – o co należy zadbać w nowym budynku?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa pexels

Ochrona budynków przed pożarem stanowi najlepszy sposób zabezpieczenia nieruchomości oraz mienia przed żywiołem.

Utrata zdrowia lub życia nie jest związana tylko z obecnością otwartego ognia, ale również trującego tlenku węgla – czadu – czyli bezwonnego i pozbawionego koloru gazu, który towarzyszy procesom spalania. W jaki sposób zabezpieczyć budynek przed zagrożeniem spowodowanym przez pożar?

Dobry projekt kluczem do bezpieczeństwa

Instalacja przeciwpożarowa składa się z wielu elementów o zróżnicowanym działaniu, które mają za zadanie wykryć niebezpieczeństwo, uruchomić alarm, otworzyć otwory wentylacyjne oraz drogi ewakuacji, poinformować odpowiednie służby oraz aktywnie przeciwdziałać pożarowi. Najlepiej jest zadbać o stworzenie odpowiedniego planu już na etapie planowania budynku, gdyż umożliwia to wdrożenie rozwiązań, które w innym wypadku wymagałyby gruntownej przebudowy. Co więcej, podczas stawiania budynku należy zadbać nie tylko o aktywną instalację przeciwpożarową oraz montaż czujników, ale również o pasywną ochronę przeciwpożarową. Pod tą nazwą rozumiane są takie sposoby ograniczania ognia, jak odporne na wysokie temperatury farby, powłoki, pianki oraz materiały budowlane.

Dobór odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego

Liczne aspekty ochrony przed ogniem w przypadku budynków użyteczności publicznej oraz większych obiektów są regulowane przez prawo (Dz.U. 2021 poz. 869 wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami). Mimo tego trudno znaleźć dwie identyczne instalacje przeciwpożarowe, gdyż systemy są dostosowywane do konstrukcji oraz funkcji budynków. Przykładowo czujki dymu niekoniecznie muszą być montowane w niewielkich pomieszczeniach, gdzie składowane są materiały niepalne. Jednakże w przypadku przestrzeni, które mogą stanowić potencjalne ogniska pożaru, konieczne jest stosowanie czujników i to różnego rodzaju – temperatury, dymu, ognia lub urządzeń łączących więcej niż jedną funkcję.

Lista najważniejszych elementów w instalacji przeciwpożarowej obejmuje:

  • czujniki – umożliwiające szybkie wykrycie nie tylko ognia, ale również dymu, podwyższonej temperatury, obecność tlenku węgla oraz innych produktów spalania;
  • urządzenia sygnalizacji pożaru – czyli elementy pozwalające poinformować przebywające w budynku osoby o zagrożeniu oraz wezwać odpowiednie służby ratownicze. W zależności od instalacji system sygnalizacji pożaru (SSP) obejmuje urządzenia dźwiękowe oraz świetlne, a także systemy przekazywania informacji;
  • środki gaśnicze do wykorzystania przez przebywających w budynku ludzi – np. gaśnice, hydranty;
  • zautomatyzowane systemy przeciwdziałania pożarowi – czyli m.in. systemy zraszające-systemy otwierające kanały wentylacyjne i drogi ewakuacji
  • centralę systemu, która zarządza odbieranymi sygnałami oraz uruchamia odpowiednie procedury automatycznie lub na życzenie operatora.

Fachowa pomoc

Aby zapewnić budynkowi maksymalną ochronę, niezbędna jest współpraca ze specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania pożarowi. Duże zróżnicowanie dostępnych części, systemów oraz złożone wymogi prawne sprawiają, że zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa to doskonały wybór dla wszystkich osób, poszukujących bezkompromisowej skuteczności.