środa, 25 styczeń 2023 20:21

 E recepta – wygodne rozwiązanie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
lekarz online lekarz online Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Od kilku lat recepta online jest wystawiana wielu pacjentom i niewątpliwie zrewolucjonizowała obsługę i ułatwiła wiele rzeczy.

Niewątpliwie także czas pandemii udowodnił, że dokumenty dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta są bardzo ważnym elementem leczenia i rozmaite sprawy po prostu można załatwić zdalnie. Od 1 stycznia 2020 roku recepty są obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej. Oczywiście formularze papierowe w dalszym ciągu też funkcjonują.

Dokumenty dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta

By skorzystać z recepty online w telemedi.com, nie trzeba załatwiać skomplikowanych formalności. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również duże ułatwienie dla lekarzy, a samo wystawienie dokumentu zajmuje zdecydowanie mniej czasu. Wystarczy też Internetowe Konto Pacjenta, aby szybko sprawdzić, jakie są przepisane leki lub też pobrać receptę online i zrealizować w dowolnej aptece oczywiście w określonym czasie.

Każdy lekarz online za pomocą  Internetowego Konta Pacjenta może sprawdzić historię leczenia oraz oczywiście wcześniej wystawione już elektroniczne recepty. Tym samym nowoczesna technologia sprawia, że terapia jest bardziej efektywna, a usługi bardziej dostępne.

Czy Internetowe Konto Pacjenta jest potrzebne, by wystawiać recepty online?

E recepta online ma szereg zalet. Elektroniczna forma zdecydowanie przyspiesza i ułatwia proces wystawienia dokumentu. Poza tym w systemie automatycznie sprawdzana jest poprawność zapisu. Najczęściej sama procedura jest najefektywniejsza u tych pacjentów, którzy chorują przewlekle, więc potrzebne leki są im przypisywane regularnie. Ogranicza się też w ten sposób konieczność przyjeżdżania pacjenta na wizytę, co dla wielu osób jest trudne. Warto pamiętać o tym, że dzięki temu że e recepta jest dostępna w IKP, nawet jak dokument papierowy się zgubi, to w każdej chwili można ją znaleźć i podać numer oraz PESEL w dowolnej aptece i wykupić dany lek. Oczywiście pacjent musi pamiętać o tym, że ma określony czas do realizacji recepty.

Kiedy sprawdza się recepta online?

W każdej aptece można zrealizować e receptę lub receptę papierową. Natomiast ważne jest to, by na dokumentach pojawiły się wszystkie dane. Sam system elektroniczny znacznie ogranicza ilość błędów, a także praktycznie minimalizuje ryzyko obiegu fałszywych dokumentów. Najczęściej wystawienie recepty papierowej jest przez praktykowane przez lekarza, gdy nie ma on dostępu do systemu elektronicznego. Poza tym taka procedura dotyczy recept transgranicznych, na leki z importu docelowego, wystawianych dla osób o nieustalonej tożsamości, dla siebie lub dla rodziny.

Na recepcie w formie elektronicznej lub papierowej muszą się znaleźć dane pacjenta, czyli jego imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz uprawnienia dodatkowe, jakie pacjent ma. Znaleźć również można dane lekarza, który receptę wystawił, dane przychodni lub gabinetu, informacje o leku. Warto zwrócić uwagę na aspekt daty wystawienia lub „realizacji od”. Do recepty papierowej nie wolno niczego dopisywać czy czegokolwiek podkreślać. Nie można też skreślać tych pozycji, których nie chcemy wykupić, ponieważ w ten sposób można stracić prawo do refundacji leków. Warto zwrócić uwagę, że charakter recepty elektronicznej znacząco nie odbiega od papierowego pierwowzoru i wszystkie dane też muszą się na niej pojawić. Natomiast pacjent otrzymuje od lekarza 4-cyfrowy kod dostępu bądź wydruk informacyjny w formie papierowej. W postaci elektronicznej dokument może zostać przesłany na mail lub też jest dostępny w Internetowym Koncie Pacjenta.