środa, 08 marzec 2023 17:36

Outsourcing BHP Warszawa – dlaczego jest dobrym rozwiązaniem?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Agenda BHP Agenda BHP Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Odpowiedzialni pracodawcy powinni zapewnić swoim pracownikom miejsce, które jest bezpieczne. W końcu praca w komfortowych warunkach pozytywnie wpływa na samopoczucie pracowników i ich wydajność. Szkolenia BHP są ważnym elementem, który przynosi wiele korzyści. Dlaczego warto z nich skorzystać? Czym się charakteryzuje outsourcing BHP Warszawa? Odpowiadamy!

 

 1. Szkolenia okresowe BHP
 2. Szkolenia BHP wstępne
 3. Szkolenia przeciwpożarowe
 4. Outsourcing BHP Warszawa

W tekście znajdziesz szereg cennych informacji dotyczących szkoleń BHP.

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe przeprowadza się w celu ugruntowania i zaktualizowania wiedzy, która do tej pory została zdobyta w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Celem szkoleń jest również zapoznanie pracowników z nowymi rozwiązaniami organizacyjno-technologicznymi w tej dziedzinie. Terminy ważności szkoleń okresowych wyglądają następująco:

 • 3 lata – pracownicy na stanowiskach robotniczych;
 • 1 rok –  pracownicy na stanowiskach robotniczych, na których istnieją szczególne zagrożenia;
 • 5 lat dla pracodawców i osób kierujących pracownikami;
 • co 6 lat – pracownicy biurowi;
 • co 5 lat – pracownicy inżynieryjno-techniczni;
 • co 5 lat – służby bezpieczeństwa.

Nie zwlekaj i skorzystaj z korzyści, jakie zapewniają szkolenia BHP. Odwiedź https://agendabhp.pl/ i dowiedz się więcej na ten temat.

Szkolenia BHP wstępne

Szkolenia wstępne BHP są dedykowane:

 • pracownikom administracyjno-biurowym;
 • pracownikom na stanowiskach inżynieryjno-robotniczych;
 • pracownikom na stanowiskach robotniczych;
 • pracownikom oraz kadrze kierowniczej.

Szkolenia wstępne BHP są istotnym działaniem w zakresie uświadamiania pracowników w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Trzeba mieć na uwadze, że tracą one ważność po 6 miesiącach od momentu zatrudnienia (w przypadku pracowników kierujących podwładnymi) i po 12 miesiącach od momentu podjęcia pracy (w przypadku pozostałych pracowników). Po tym terminie każdy pracownik jest zobowiązany do odbycia okresowego szkolenia.

Szkolenia przeciwpożarowe

Zagrożenie pożarowe to ryzyko, o którym powinien pamiętać każdy odpowiedzialny pracodawca. Sklep spożywczy, hala produkcyjna czy warsztat samochodowy to miejsca, w których może dojść do groźnego pożaru. Warto też pamiętać, że w przypadku niektórych przedsiębiorstw ryzyko jest znacznie wyższe (np. stacja benzynowa). Wiadomo, że zagrożenia związanego z pojawieniem się ognia nie można całkowicie wyeliminować, ale dzięki szkoleniom przeciwpożarowym można się odpowiednio przygotować do groźnych sytuacji. Pracodawca ma obowiązek poinstruowania wszystkich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej w firmie. Standardowe szkolenie daje personelowi np. informacje opisujące właściwe postępowanie ze sprzętem gaśniczym.
Szkolenia przeciwpożarowe zazwyczaj są przeprowadzane razem z instruktażem ogólnym BHP dla nowo przyjętych osób. Osoby te muszą odbyć kurs w ciągu pół roku od chwili rozpoczęcia zatrudnienia u danego pracodawcy. Sprawne przekazanie informacji pracownikom mocno zwiększy szanse na lepszą organizację ewakuacyjną w razie wystąpienia sytuacji krytycznej oraz zachowanie większego spokoju w obliczu zagrożenia. W końcu chaos podczas ewakuacji mógłby doprowadzać np. do zgubienia się pojedynczych pracowników.

Outsourcing BHP Warszawa

Dlaczego warto postawić na zespół doświadczonych specjalistów? Ponieważ są zaangażowani w zapewnienie najwyższej jakości szkoleń BHP w Warszawie! Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz dobrego samopoczucia wszystkim pracownikom w miejscu pracy dzięki dostarczeniu im aktualnej wiedzy dotyczącej istotnych tematów (np. zapobieganie wypadkom, ocena ryzyka, planowanie reagowania). Warto wspomnieć, że szeroki zakres usług może być dostosowany do indywidualnych potrzeb. Podstawą działania jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie BHP i Ppoż, dlatego możesz być pewny, że Twoi pracownicy będą bezpieczni w trakcie pracy!