środa, 02 sierpień 2023 14:53

Co warto wiedzieć o projekcie Cyberbezpieczny Samorząd?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
 www.vida.pl. www.vida.pl. Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Cyfryzacja pozwala na przyspieszenie i uproszczenie procesów administracyjnych, co owocuje oszczędnością zasobów i czasu zarówno dla pracowników urzędów, jak i obywateli. Z coraz to większą ilością danych przesyłanych i przechowywanych drogą elektroniczną, urzędy publiczne stają się coraz bardziej narażone na zagrożenia internetowe.

Samorządy częściej mogą paść ofiarą takich zagrożeń jak: ataki ransomware (złośliwe oprogramowanie, które blokuje dostęp do danych i żąda okupu za przywrócenie normalnego działania), phishing (podszywanie się pod zaufane instytucje lub osoby, aby wyłudzić poufne informacje), czy naruszenia danych osobowych.

Cyberbezpieczny samorząd 

Bezpieczeństwo jednostek samorządu terytorialnego, takich jak gmin, powiatów i województw oraz mieszkańców to priorytet w obecnych czasach. Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Program „Cyberbezpieczny Samorząd” pod patronatem Centrum Projektów Polska Cyfrowa umożliwi wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury IT dla organizacji, aby zapobiegać atakom na systemy krytyczne, zapewnić ochronę danych obywateli, chronić środki finansowe i utrzymać dobrą reputację. Projekt jest rozwiązaniem na niewystarczające rozwiązania techniczne w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz ciągle wzrastającą liczbę ataków na podmioty administracji publicznej. Dodatkowo umożliwi pracownikom administracji samorządowej zdobyć odpowiednie kompetencje niezbędne do realizacji zadań w tym obszarze.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększy poziom bezpieczeństwa informacji w samorządach, m.in. dzięki zakupom oprogramowania, urządzeń i usług, które zapewnią ochronę,  wykrywanie zagrożeń i właściwą reakcję w zakresie cyberbezpieczeństwa. Można także skorzystać ze wsparcia eksperckiego w zakresie tej dziedziny, a także zakup szkoleń. W ramach Programu „Fundusze Europejskie” samorządy, w obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych, będą mogły skuteczniej bronić się przed atakami i zapewnić bezpieczne środowisko pracy w sieci, tworząc Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Więcej na ten temat na stronie: www.vida.pl.

Jednostki samorządu terytorialnego

Na jakie rozwiązania w obszarze zakresu cyberbezpieczeństwa można otrzymać dofinansowanie? Program „Cyberbezpieczny Samorząd” zajmuje się istotnymi obszarami, które mają fundamentalne znaczenie dla skutecznej ochrony przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestrzenią i atakami na podmioty jednostek sektora publicznego. Jednostki samorządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie działań w poniższych obszarach: specjalistyczne szkolenia dla pracowników jednostek samorządu, audyt bezpieczeństwa cyfrowego, implementacja narzędzi do monitorowania infrastruktury IT oraz wdrożenie planów reagowania na incydenty cybernetyczne.

Odpowiednie zrozumienie aktualnego stanu bezpieczeństwa cyfrowego jest konieczne dla skutecznej strategii prewencji. Dofinansowanie może dotyczyć: analizy potencjalnych ryzyk, przeprowadzenia audytu oraz rekomendacji w zakresie wdrażania odpowiednich rozwiązań. Czynnik ludzki jest istotnym elementem protekcji przed zagrożeniami cybernetycznymi. Program pozwala na finansowanie szkoleń i podnoszenie kompetencji kadry samorządowej w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.  Wykrywanie incydentów cybernetycznych i skuteczne ich monitorowanie to nieodzowne elementy w strategii cyberbezpieczeństwa. Wysokość dofinansowania może obejmować zakup i wdrożenie odpowiednich narzędzi i technologii. W przypadku wystąpienia incydentu cybernetycznego kluczowe jest szybkie i skuteczne reagowanie. Program umożliwia dofinansowanie opracowania i wdrożenia planów reagowania na tego typu zdarzenia.