środa, 27 marzec 2024 19:06

Mediacja w sprawach rodzinnych - co warto o niej wiedzieć?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
mediana mediana Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Postępowanie mediacyjne jest bardzo pomocne w rozwiązywaniu sytuacji spornych w różnego rodzaju sprawach rodzinnych. Postępowanie dotyczy praw majątkowych, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i wielu innych sytuacji w której strony konfliktu bardzo często nie mogą dojść do porozumienia. Przeprowadzenie mediacji powierza się mediatorowi, który jest zobligowany do obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. Sprawdź co warto o niej wiedzieć, na czym polega pierwsze posiedzenie mediacyjne i od czego zależy wysokość wynagrodzenia mediatora. 

 

  1. Mediacja w sprawach rodzinnych - o czym mowa w praktyce?
    2. Działania mediatora w zakresie prowadzenia mediacji
    3. Mediacja pozasądowa, a przed sądem - na czym polega?
    4. Mediacja w sprawach rodzinnych - największe zalety

Mediacja w sprawach rodzinnych - o czym mowa w praktyce?

Mówiąc o mediacji w sprawach rodzinnych skupmy się na procesie, w którym stronami są osoby pokrewne, które pozostają w konflikcie. Co ważne, uczestniczą w nim w pełni dobrowolnie, ponieważ same nie potrafią dojść do porozumienia. Pomoc w jego rozwiązaniu ma zapewnić niezależny mediator. Co istotne, istnieje mediacja, która stanowi alternatywę mówiąc po postępowaniu sądowym. Co więcej, jest ona znacznie tańsza niż koszty sądowe i nie jest obarczona taką dawką stresu. 

Jeśli chodzi o definicję mediacji, to należy pamiętać o tym, że ma być ona przeprowadzana zgodnie z zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi przepisami prawa. Do tego dochodzą także przepisy, które obowiązują na mocy kodeksu postępowania cywilnego. Jak widać, mediacja jest uregulowana podstawami prawnymi obowiązującymi w polskim systemie prawnym, stąd też z powodzeniem może być zastosowana zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych. Więcej na ten temat można przeczytać na mediana.sos.pl

Działania mediatora w zakresie prowadzenia mediacji

Mediator pełni istotną rolę w procesie mediacji. To osoba, która jest w pełni przygotowana do rozwiązywania konfliktów. W praktyce posiada kwalifikacje, jak również niezbędne doświadczenie. Jego zadaniem jest kompleksowa pomoc w identyfikacji problemu, a następnie wprowadzenie działań, których celem jest zażegnanie sytuacji spornych. Dojście do porozumienia, często poprzez osiągnięcie kompromisów.

Czy można wybrać mediatora samodzielnie? Oczywiście, jednak może to być także decyzja sądu. Ostatnia sytuacja ma miejsce wówczas, kiedy to mediacja jest prowadzona w ramach postępowania odbywającego się w sądzie. Pamiętajmy jednak o tym, że mediator ma prawo do tego, aby odmówić stronom prowadzenia mediacji jeśli uzna, że nie będzie w stanie rozwiązać ich konfliktu. 

W jakich sprawach rodzinnych może być zastosowana mediacja? W grę wchodzą między innymi alimenty, jak również władza rodzicielska. Można także ją wykorzystać w kwestii podziału majątku. Tu w grę wchodzi wypracowanie metod rozwiązania konfliktu, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. Zadaniem mediatora jest przeprowadzenie mediacji w atmosferze wzajemnego poszanowania i współpracy. Takie działanie ma na celu wypracowanie najbardziej optymalnych metod dojścia do porozumienia. 

Jak wygląda wynagrodzenie mediatora? Należy wiedzieć, że jest to kwestia indywidualna. 

Mediacja pozasądowa, a przed sądem - na czym polega?

Na czym polega mediacja przed sądem? Tutaj w grę wchodzi proces, który odbywa się w ramach prowadzonego postępowania sądowego. Tutaj na wniosek obu stron, bądź też z inicjatywy samego sądu. Jeśli chodzi o mediację pozasądową, to w rachubę wchodzi to, że obie strony dobrowolnie chcą jej prowadzenia. Chcą wspólnie doprowadzić do rozwiązania konfliktu zanim sprawa będzie na wokandzie sądowej. Wspólnym mianownikiem obu mediacji jest to, że mają one doprowadzić do rozwiązania konfliktu.

Mediacja w sprawach rodzinnych - największe zalety

Wśród niewątpliwych zalet mediacji należy wymienić to, że może ona stać się bardzo skutecznym sposobem na rozwiązywanie różnej maści konfliktów rodzinnych. Jak wiadomo, nie należą one do najłatwiejszych, stąd też szybkie reagowanie na nie jest konieczne. Często czas działa na ich niekorzyść, a sytuacja się mocno zaognia z każdym dniem. 

Z powodzeniem można powiedzieć, że mediacja jest sposobem na zaoszczędzenie zarówno czasu, jak i pieniędzy. Zwykle w ogólnym rozrachunku jest ona znacznie tańsza niż postępowanie sądowe. Nie bez znaczenia pozostaje także większa kontrola nad przebiegiem procesu. Tutaj obie strony mają wpływ na jej przebieg, więc można wspólnie załatwiać wszelkie warunki postępowania, jak również ustalanie ugody. 

Do niewątpliwych zalet mediacji należy także wymienić to, że jest ona poufna. Tutaj można powiedzieć z powodzeniem, że wszelkie dotyczące jej sprawy nie są ujawniane publicznie. To, co jest niewątpliwie jej mocną stroną to także fakt, że wypracowuje ona współpracę między stronami. Tutaj możliwe jest budowanie pozytywnej atmosfery wokół sytuacji spornych i znaczne ostudzenie emocji, które często im towarzyszą.

Mediacja jest przeprowadzana na zgodny wniosek stron. Sąd wyznacza mediatora, bądź też strony zgłaszają się do niego we własnym zakresie. Często w bardzo delikatnych sprawach, jakimi są niewątpliwie sprawy rodzinne, skorzystanie z jego usług jest jedyną szansą na rozwiązanie konfliktu.